TH| EN
>
(0)
สนับสนุนนถุงยังชีพ
23 กุมภาพันธ์ 2560

วันพุธที่22 ก.พ 2560 เวลา 10.00 น.
คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ ผู้บริหารบริษัท ปภาวิน จำกัด ได้ร่วมให้การสนับสนุนถุงยังชีพ ซึ่งมอบเป็นยาสามัญประจำบ้าน50ชุด และข้าวสาร100ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้าน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตบางกรวย โดยมีนางเนาวรัตน์ พลับใจบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 เป็นตัวแทนมารับมอบของ.

Copyright (c) 2013 hi-jet Co., Ltd. All Rights Reserved.
วิธีการชำระเงิน | การจัดส่งสินค้า | สมัครสมาชิก