CART

บริษัท ปภาวิน จำกัด มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Date : มกราคม 15, 2023
แชร์

👧🎁 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻’𝘀 𝗗𝗮𝘆 👦🥳

.

บริษัท ปภาวิน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบของขวัญวันเด็ก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

.

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและช่วยพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป