CART
 

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

               บริษัทปภาวินจำกัดดำเนินการเว็บไซต์ https://www.hi-jet.com เราได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวรายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือเปิดเผยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  “PDPA” (Personal Data Protection ACT) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตราการการรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด

 

การเก็บข้อมูลและการใช้งาน

         เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

 • เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
 • เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม

 

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลซื้อขายสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
 • เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อและรายงานภาษีการขาย

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลจะรวบรวมใช้ตามขอบเขตของการบริการโดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ภายใต้กฎหมาย

 • ข้อมูลระบุตัวตน

         เช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพศวันเกิดเป็นต้น

 • ข้อมูลการติดต่อ

         เช่นอีเมล์หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ทางไปรษณีย์บัญชีโซเชียลมีเดียข้อมูลทางธุรกรรมรายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงินเป็นต้น

 • ข้อมูลทางเทคนิค

         เช่นIP address, Cookie, Web Browser เป็นต้น

 

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

         ทางเรานั้นมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐานSSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดยCA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว, รหัสผ่าน, หมายเลขบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

 

การเปิดเผยข้อมูลบุคคลต่อบุคคลภายนอก

         ในการดำเนินธุรกิจเรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเช่นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทั้งนี้เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ไปเผยแพร่ หรือทำการขายข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

         เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าวเราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

         คุกกี้ (Cookies)  คือข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวมและนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดของเราได้

 

การวิเคราะห์

               เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นำเสนอโดยGoogle ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้แชร์กับบริการอื่นๆของGoogle อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อปรับบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายโฆษณาของเราเอง คุณสามารถเลือกไม่ให้กิจกรรมของคุณบนบริการพร้อมใช้งานสำหรับGoogle Analytics ได้ โดยติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับเลือกไม่ใช้Google Analytics บนเบราว์เซอร์ส่วนเสริมนี้ป้องกันไม่ให้ JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และdc.js) แชร์ข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่Google Privacy & Terms หน้าเว็บ: https://policies.google.com/privacy?hl=th

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการการดำเนินงานภายใต้กฎหมายโดยเราจะเปิดเผยนโยบายฯ ให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์หรือรับการบริการจากทางเราโปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกคครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

 

 

นโยบายการลบข้อมูล (Data Deletion Policy)

 

วัตถุประสงค์

      เรารวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและความคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการดูแลข้อมูลของคุณที่เราทำการเก็บรวบรวมไว้  โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆที่คุณให้ไว้แก่เราภายในระยะเวลาที่กำหนด และจำเป็นสำหรับการประมวลผล และการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดการลบข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 

 

สิทธิ์ของคุณ

      คุณมีสิทธิ์ขอให้ลบ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเรื่องเข้ามาที่อีเมล info@hi-jet.com เราจะทำการตรวจสอบ และดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 7 วัน

      บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

 

ข้อมูลจะถูกลบเมื่อใด

 1. เราจะลบไฟล์ข้อมูลต้นฉบับที่คุณอัปโหลดที่หน้าเว็บไซต์ หรือส่งเข้ามาให้เราเพื่อขอทราบราคาภายใน 3 วัน หากไม่มีการติดต่อยืนยันการสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้าจากคุณ
 2. หลังจากมีการยืนยันการสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้าแล้ว เราจะเก็บไฟล์ต้นฉบับของคุณไว้ 180 วัน จากนั้นไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบในทันทีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 3. เมื่อข้อมูลไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลอีกต่อไป
 4. เมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามนโยบาย หรือตามมาตราการความปลอดภัยของข้อมูล

 

ข้อมูลอะไรที่เราเก็บรักษา

เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทที่ให้บริการและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณในส่วน “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็น และใช้ข้อมูลเท่านั้น

 • เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
 • เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลจะรวบรวมใช้ตามขอบเขตของการบริการโดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ภายใต้กฎหมาย

 • ข้อมูลระบุตัวตน
  เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เพศ, วันเกิด เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ
  เช่น อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, บัญชีโซเชียลมีเดีย, ข้อมูลทางธุรกรรม,รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค
  เช่น IP address, Cookie, Web Browser เป็นต้น

ข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกให้เป็นไปตามนโยบายการรักษาความลับ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 

ข้อมูลถูกลบได้อย่างไร

      ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณกรอกหรือส่งเข้ามา (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ) คุณมีสิทธิ์ขอให้ลบ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเรื่องเข้ามาที่อีเมล info@hi-jet.com เราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 7 วัน
      ในกรณีที่คุณต้องการให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากเราดำเนินการลบบัญชีตามคำขอของคุณแล้ว เราจะทำการประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และนโยบายของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาที่คุณอาจแจ้งเข้ามาในภายหลัง
 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของการบริการ
 3. เพื่อระงับข้อพิพาท หรือตรวจสอบค่าบริการคงค้าง
 4. เพื่อตรวจสอบ และยับยั้งการใช้บริการของเราในทางที่ผิด

เราอาจจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลของงานที่ระบบเป็นผู้สร้างขึ้นในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น รหัสลูกค้า หลังจากพ้นระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และนโยบายของเรา ข้อมูลจะถูกลบภายใน 1 เดือน (30 วันตามปฎิทิน) และจะส่งข้อมูลการลบข้อมูลให้คุณทราบหลังจากมีการลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา: บริษัทปภาวินจำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 123 หมู่4 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร: 02-489-4949

Email:info@hi-jet.com