การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุ EMS)
2. จัดส่งโดยขนส่ง (เฉพาะต่างจังหวัด)
3. จัดส่งโดยรถจัดส่งของบริษัท

การจัดส่งแบบไปรษณีย์ EMS ทั้งเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
อัตราค่าบริการ EMS (คิดตามน้ำหนักจริง)
ราคาสินค้าบวกค่าจัดส่งแล้ว

*** มีข้อสงสัยโทรถามก่อนได้ครับ ***
– การจัดส่งโดย รถจัดส่งบริษัท
– ยอดการสั่งซื้อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จัดส่งให้ถึงที่ ทางลูกค้าต้องแนบแผนที่ ที่จัดส่งมาให้ทางบริษัท
จัดส่งให้เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ
– การจัดส่งแบบรถขนส่งเอกชนที่ให้บริการ (การจัดส่งแบบนี้ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าก่อนการจัดส่งสินค้า)
– เก็บค่าจัดส่งสินค้าที่ปลายทาง
– ยอดการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จัดส่งสินค้าให้ฟรี ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ

ถ้าสะดวกขนส่งเอกชนกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ

อัตราค่าส่งพัสดุแบบต่างๆ ปรับปรุงล่าสุด

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบพัสดุธรรมดา
พัสดุลงทะเบีบนและพัสดุด่วนพิเศษ (ems)
 

พัสดุในประเทศ (Domestic Parcel)
น้ำหนัก/weight

อัตราค่าบริการ(บาท)
ship rate (฿)

พัสดุในประเทศ (Domestic Parcel)
น้ำหนัก/weight

อัตราค่าบริการ(บาท)
ship rate (฿)

พัสดุธรรมดาในประเทศ(20 KG)
พิกัดน้ำหนัก
ไม่เกิน 1 กก. 20 บาท กิโลต่อไปคิดกิโลละ
เกิน 1 กก. แต่ไม่เกิน 2 กก.
เกิน 2 กก. แต่ไม่เกิน 3 กก.
เกิน 3 กก. แต่ไม่เกิน 4 กก.
เกิน 4 กก. แต่ไม่เกิน 5 กก.
เกิน 5 กก. แต่ไม่เกิน 6 กก.
เกิน 6 กก. แต่ไม่เกิน 7 กก.
เกิน 7 กก. แต่ไม่เกิน 8 กก.
เกิน 8 กก. แต่ไม่เกิน 9 กก.
เกิน 9 กก. แต่ไม่เกิน 10 กก.
เกิน 10 กก. แต่ไม่เกิน 11 กก.
เกิน 11 กก. แต่ไม่เกิน 12 กก.
เกิน 12 กก. แต่ไม่เกิน 13 กก.
เกิน 13 กก. แต่ไม่เกิน 14 กก.
เกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 15 กก.
เกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก.
เกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก.
เกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
เกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก.
เกิน 19 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.

15 บาท
35 บาท
50 บาท
65 บาท
80 บาท
95 บาท
110 บาท
125 บาท
140 บาท
155 บาท
170 บาท
185 บาท
200 บาท
215 บาท
230 บาท
245 บาท
260 บาท
275 บาท
290 บาท
305 บาท

ไม่เกิน 20 กรัม
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม
เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม
เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม
เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม
เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม
เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม
เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม
เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม

32.00 บาท
37.00 บาท
42.00 บาท
52.00 บาท
67.00 บาท
82.00 บาท
97.00 บาท
122.00 บาท
137.00 บาท
157.00 บาท
177.00 บาท
197.00 บาท
217.00 บาท
242.00 บาท
267.00 บาท
292.00 บาท
317.00 บาท
342.00 บาท
367.00 บาท
397.00 บาท
427.00 บาท
457.00 บาท

พัสดุลงทะเบียนในประเทศ
น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
ไม่เกิน 200 กรัม 22.00
เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 28.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 38.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 58.00