CART
 

Uncategorized

👧🎁 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻'𝘀 𝗗𝗮𝘆 👦🥳 . บริษัท ปภาวิน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบของขวัญวันเด็ก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566...

ขอแสดงความยินดี กับคุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภาวิน จำกัด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักธุรกิจสตรีเด่นหอการค้าไทย ปี 2565” และเข้ารับรางวัลจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรี ผู้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมทางธุรกิจ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร ไว้เป็นแบบอย่างที่ดี...

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ปภาวิน จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Hi-CARE ได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์คุณภาพ “Hi-CARE หน้ากากอนามัย” ให้แก่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จํากัด สำหรับแจกจ่ายให้แก่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย COVID-19 และร่วมใจฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน...

เมี่อเร็วๆ นี้ บริษัท ปภาวิน จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Hi-CARE ได้นำผลิตภัณฑ์ คุณภาพ “Hi-CARE หน้ากากอนามัย” ไปร่วมบริจาคในโครงการ “โรงครัวเนชั่น...

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ปภาวิน จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Hi-CARE ได้ร่วมกับโครงการ เรื่องเล่าแบ่งปัน ของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 HD) โดยได้ทำการลงพื้นที่เพื่อแบ่งปันผลิตภัณฑ์คุณภาพ “Hi-CARE หน้ากากอนามัย PREMIUM GRADE” ไปตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 18,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อกำลังใจให้ทุกคน ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน...